Enstitü Kurulu Üyeleri

Enstitü Kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve Enstitü anabilim dalı başkanlarından oluşur. Enstitü Kurulu, 2547 sayılı kanunla fakülte kurullarına verilmiş olan görevleri enstitü bakımından yerine getirir. Kurulun raportörlüğünü enstitü sekreteri yapar.

Müdür

Doç. Dr. Arzu GÖRMEZ

Müdür Yardımcısı

 Doç. Dr. Güven TURGUT

Müdür Yardımcısı

 Yrd. Doç. Dr. Hikmet ÇİÇEK

Üye    

 Prof. Dr. Murat Demir AYDIN

Üye    

Prof.Dr. Bülent ÇAKMAK

Üye     

 Doç. Dr. İlker KAZAZ

Üye