Enstitü Yönetim Kurulu Üyeleri

Enstitü Yönetim Kurulu müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve müdür tarafından gösterilen altı aday arasından Enstitü Kurulunun üç yıl için seçtiği üç öğretim üyesinden oluşur. Enstitü Yönetim Kurulu, 2547 sayılı kanunla fakülte yönetim kurullarına verilmiş olan görevleri enstitü bakımından yerine getirir. Yönetim Kurulu raportörlüğünü enstitü sekreteri yapar. Fen Bilimleri enstitüsünün halen görev yapmakta olan yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

Doç. Dr. Arzu GÖRMEZ

Enstitü Müdürü


Doç. Dr. Güven TURGUT  

Enstitü Müdür Yardımcısı

Yrd. Doç. Dr. Hikmet ÇİÇEK

Enstitü Müdür Yardımcısı

Prof. Dr. Songül DUMAN

Üye 

Prof. Dr. İrfan KAYMAZ

Üye

Doç. Dr. İlker KAZAZ

Üye