Moleküler Biyoloji ve Genetik Ana Bilim Dalı Doktora Öğrencisi Orhan ULUAÇAY' ın Tez Savunması 20 Şubat 2018 Salı Günü Saat 10:00 da Üniversitemiz Fen Fakültesi Yüksek Lisans-1 Dersliğinde Yapılacaktır.