Moleküler Biyoloji ve Genetik Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi Merve DEMİRBAĞ' ın Tez Savunması 03 Nisan 2018 Salı Günü Saat 14:00 da Üniversitemiz Fen Fakültesi Yüksek Lisans-2 Dersliğinde Yapılacaktır.