Doktora Öğrencisi Baycan MOR' un Doktora Yeterlik Sınavı 11.04.2018 Çarşamba günü saat: 10:30 da Üniversitemiz Fen Fakültesi Yüksek Lisans -1 Dersliğinde yapılacaktır.