İnşaat Mühendisliği ana bilim dalı yüksek lisans öğrencisi Casim YAZICI' nın tez savunması 17 Nisan 2018 Salı günü saat:11.00 da Üniversitemiz Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde yapılacaktır.