Elektrik Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi Yasin NUHOĞLU' nun Seminer Sunumu 11/05/2018 Cuma Günü Saat: 15:00' da Elektrik Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Salonunda Yapılacaktır.