Moleküler Biyoloji ve Genetik Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi Ahsen KILINÇ' ın Seminer Sunumu 04/05/2018 Cuma Günü Saat: 09:30' da Üniversitemiz Fen Fakültesi Yüksek Lisans Sınıfı- 1 Dersliğinde Yapılacaktır.