Moleküler Biyoloji ve Genetik Ana Bilim Dalı Doktora Öğrencisi Fatma ŞANLI' nın Seminer Sunumu 04/05/2018 Cuma Günü Saat: 10:30' da Üniversitemiz Fen Fakültesi Yüksek Lisans Sınıfı-1 Dersliğinde Yapılacaktır.