İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi Mahinur SERTKAYA' nın Tez Savunması 17/05/2018 Perşembe Günü Saat: 10:30' da Üniversitemiz Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Bölümü Toplantı Salonununda Yapılacaktır.