İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi Harun COŞKUN' un Yüksek Lisans Tez Savunması 19/06/2018 Salı Günü Saat: 15:00' da İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans Salonunda Yapılacaktır.