Elektrik Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi Feyza YILMAZ' ın Yüksek Lisans Tez Savunması 26/06/2018 Salı Günü Saat: 14:00' da Üniversitemiz Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Yüksek Lisans Dersliğinde Yapılacaktır.

Tez Konusu: “Uzaktan Algılanan Görüntüler İçin Görüntü İyileştirme Tekniklerinin İncelenmesi ve Uygulanması”