Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi Kerem TURALIOĞLU' nun Yüksek Lisans Tez Savunması 29/06/2018 cuma Günü Saat: 09:00' da Üniversitemiz Makine Mühendisliği Bölümü Yüksek Lisans Dersliğinde Yapılacaktır.

Tez Konusu: “Seçici Lazer Ergitme (SLM) Yöntemi Kullanılarak Farklı Yüzey Geometrilerinde Üretilmiş Metal Destekli Dental Seramik Alt Yapıların Statik ve Dinamik Davranışlarının Belirlenmesi”