Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi Merve TAFTALI' nın Yüksek Lisans Tez Savunması 29/06/2018 cuma Günü Saat: 10:30' da Üniversitemiz Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Yüksek Lisans Dershanesinde Yapılacaktır.

Tez Konusu: “Seçici Lazer Ergitme (SLM) Yöntemi Kullanılarak Farklı Yüzey Geometrilerinde Üretilmiş Metal Destekli Dental Seramik Alt Yapıların Statik ve Dinamik Davranışlarının Belirlenmesi”